Hinnad

Hinnad õppeaastal 01. Sept 2014 /30. Juuni 2015

2 korda nädalas 30.- eurot
3 korda nädalas 35.- eurot
4 korda nädalas 40.-/45.- eurot
5 korda nädalas 50.-/55.- eurot

pere teine laps                       - 20%

pere kolmas laps                     -20%
* NB!   Kõik hinnad sisaldavad kohatasu 15 € (vt. tasumist õpilase haigestumise korral).
* Tasudes terve õppeperioodi korraga (september-juuni) kehtib soodustus 10%.
NB! Õppeperiood  september-juuni k.a. J
uhul, kui laps treenib suvekuudel eriprogrammi alusel,  toimub tasumine vastavalt treeningute mahule kokkuleppel treeneriga.

* Õppelepingu sõlmimisel on lepingus nimetatud esindajal/maksjal võimalik tagasi saada tulumaks vastavalt Tulumaksuseadusele § 26.

ÕPPEMAKSU TASUMINE
Õppemaksud palume tasuda jooksva kuu 10-ks kuupäevaks:
Mittetulundusühing Excite Dance
Swedbank 221032847120
NB! Selgitusse palume kirjutada lapse nimi ja perekonnanimi, gruppi number, ning kuu, mille eest tasutakse.
ÕPPEMAKSU TASUMINE ÕPILASE HAIGESTUMISE KORRAL:* Kui õpilane puudub haiguse tõttu kuni 3 nädalat, siis maksekohustus ei muutu.
Kui õpilane puudub treeningutelt terve kuu, tuleb tasuda kohatasu 15 EUR (treeningud toimuvad ka lapse puudumise ajal ning treeneri palk ja saaliüürid tuleb klubil tasuda).
* Üksik trenn on 5 eurot.